projsan
Najważniejszy dla nas jest zadowolony klient, rozwiązany problem i czyste środowisko naturalne
Technologia wodna dla wymagających
Dobór technologii dla oczyszczalni
Doradztwo specjalistyczne branż inżynierii środowiska
Wykonujemy oczyszczalnie systemem „pod klucz”, czyli dobieramy technologię, projektujemy, uzyskujemy pozwolenia budowlane
i wodno-prawne, budujemy kompleksowo, uruchamiamy i oddajemy sprawnie działający obiekt oczyszczalni Inwestorowi”.
Dajemy gwarancję na efekt ekologiczny naszych oczyszczalni.
Projektowanie biologicznych i chemicznych oczyszczalni ścieków
Indywidualny dobór technologii oczyszczania wód i ścieków. Przeróbka, zagospodarowanie, odwadnianie dowolnych osadów i odpadów
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych - dobór technologii
Rewitalizacja zanieczyszczonych zbiorników wodnych
Najważniejszy jest dla nas zadowolony klient i rozwiązany problem ze ściekami, a my pomożemy Ci to zrealizować, skontaktuj się z nami
Instalacje zbierania, czyszczenia i wykorzystywania wody odpadowej
Ochrona środowiska w ramach której wykonujemy
Opinie, ekspertyzy, badania, studium wykonalności

Oferta

 • Oczyszczalnie ścieków trudnych, słabo rozkładalnych.
 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – dobór technologii, badania, projektowanie.
 • Doradztwo specjalistyczne branż inżynierii środowiska.
 • Wykonawstwo systemem „pod klucz”.
 • Oczyszczalnie hydrofitowe typu korzeniowego.
 • Biofiltracja powietrza i usuwanie odorów.
 • Fitoremediacja gruntów skażonych i odpadów.
 • Rewitalizacja zanieczyszczonych zbiorników wodnych.
 • Ograniczenie eutrofizacji stawów, zalewów, kąpielisk.
 • Instalacje zbierania, czyszczenia i wykorzystania wody opadowej.
 • Opinie, ekspertyzy, badania, studium wykonalności.
 • Dobór technologii oczyszczania wód, ścieków, osadów, opadów.

Ochrona Środowiska w ramach której wykonujemy:

 • Operaty wodno – prawne.
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia.
 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Programy gospodarki odpadami.
 • Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 • Informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.
 • Sporządzenie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach.
 • Prowadzenie ewidencji odpadów.
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Sprawozdania OPAK – 1, OPAK – 2, OPAK – 3, OŚ – OP 1.
Przekonaj się sam, że trafiłeś na bardzo dobrych inżynierów specjalistów w tej branży, podejmujemy się nawet
najtrudniejszych tematów oczyszczania ścieków