projsan

Nasze usługi

 • Oczyszczalnie ścieków trudnych, słabo rozkładalnych.
 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – dobór technologii, badania, projektowanie.
 • Doradztwo specjalistyczne branż inżynierii środowiska.
 • Wykonawstwo systemem „pod klucz”.
 • Oczyszczalnie hydrofitowe typu korzeniowego.
 • Biofiltracja powietrza i usuwanie odorów.
 • Fitoremediacja gruntów skażonych i odpadów.
 • Rewitalizacja zanieczyszczonych zbiorników wodnych.
 • Ograniczenie eutrofizacji stawów, zalewów, kąpielisk.
 • Instalacje zbierania, czyszczenia i wykorzystania wody opadowej.
 • Opinie, ekspertyzy, badania, studium wykonalności.
 • Dobór technologii oczyszczania wód, ścieków, osadów, opadów.

Ochrona Środowiska w ramach której wykonujemy:

 • Operaty wodno – prawne.
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia.
 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Programy gospodarki odpadami.
 • Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 • Informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.
 • Sporządzenie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach.
 • Prowadzenie ewidencji odpadów.
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Sprawozdania OPAK – 1, OPAK – 2, OPAK – 3, OŚ – OP 1.