projsan

Preparaty chemiczne do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody

  • Firma PROJ-SAN zajmuje się doborem środków chemicznych do oczyszczania ścieków metodami fizykochemicznymi. Oferowana szeroka gama preparatów ułatwia i wspomaga inne procesy oczyszczania ścieków np. oczyszczanie biologiczne czy mechaniczne.
  • Zajmujemy się laboratoryjnym doborem odpowiedniego preparatu oraz jego dawkowaniem i sposobem aplikowania.
  • Posiadamy w szerokiej gamie gotowe zestawy dozujące współpracujące z oczyszczalniami istniejącymi.
  • Pewne grupy preparatów są mieszane ze sobą i wzbogacane dając większe możliwości dla zakresu ich stosowania.
  • Preparaty te są obojętne dla środowiska i posiadają pełną Kartę Charakterystyki Preparatu.
  • Zapewniamy transport i przeładunek preparatów w całym kraju.