projsan

Remonty i serwisowanie obiektów

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynkowym, firma PROJ-SAN oferuje kompleksowe usługi projektowo-remontowe wraz z uruchomieniami instalacji do oczyszczania wszelkich grup ścieków. Wielokrotnie remont jest finansowo bardziej opłacalny niż budowa nowej instalacji, czy zbiorników oczyszczalni. Dzisiejsze możliwości techniczne dają olbrzymią przewagę nad dotychczas stosowanymi instalacjami, głównie dzięki automatyzacji procesu jak i zastosowaniu wysokosprawnych urządzeń technologicznych.
Remont podnosi też wydajność instalacji w stosunku do stanu przed remontowego oraz zdolność przerobową pod względem ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Wszelkie kalkulacje dotyczące opłacalności wykonania remontu przygotuje Państwu bezpłatnie nasz specjalista – łącznie z przygotowaniem oferty wariantowej: remont, czy budowa od podstaw. Ponadto zapewniamy bezpłatny wyjazd na obiekt w celu określenia stanu technicznego i wymaganych prac remontowych. Na wszystkie wyremontowane obiekty udzielamy Państwu pisemnej gwarancji mechanicznej oraz gwarancji na uzyskany efekt ekologiczny.

W przypadku budowy nowej oczyszczalni lub eksploatacji istniejącej i przy równoczesnym braku zapewnienia tzw. czynnika ludzkiego do okresowej kontroli oczyszczalni, zapewniamy nadzór eksploatacyjny nad oczyszczalniami (najczęściej w przypadku osiedli, skupisk zabudowy lub stref przemysłowych z większą liczbą zakładów korzystających z jednej oczyszczalni).
Proces obsługi oczyszczalni przez naszą firmę zapewnia niższe koszty eksploatacyjne aniżeli zatrudnienie człowieka na stanowisku, a ponadto opiekę sprawują specjaliści w branży mechanicznej hydraulicznej, elektrycznej, czy technologicznej.