projsan

Referencje

INWESTOR: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci
Kamieniec-Zbrosławice z siedzibą w Kamieńcu

OBIEKT:Usunięcie wad eksploatacyjnych i ponowny rozruch oczyszczalni ścieków o wydajności 60,0 m3/d wraz z obsługą serwisową oczyszczalni.

INWESTOR: Kompania Węglowa SA w Katowicach
OBIEKT: Obsługa serwisowa biologicznej oczyszczalni ścieków GIGABLOK dla Zakładu Górniczego Piekary

INWESTOR: TP EmiTel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
OBIEKT: Remont oczyszczalni ścieków na terenie obiektów RTCN Opole/Chrzelice i RTCN Katowice/Kosztowy

INWESTOR: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
OBIEKT: Opracowanie koncepcji doboru optymalnej technologii oczyszczania ścieków technologicznych w Zakładzie Produkcyjnym w Makowie Mazowieckim oraz wykonanie projektów budowlano-wykonawczych zbiornika uśredniającego ścieki technologiczna dla zakładu w Makowie Mazowieckim

INWESTOR: Holding Domator S.A.
OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” kontenerowej, biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 120 m3/d.
• list referencyjny

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu.
OBIEKTY: Budowa oczyszczalni mechanicznej, chemicznej i biologicznej, budowa stanowiska mycia autobusów, budowa instalacji zasilającej w wodę myjnię autobusów oraz budowa ciśnieniowej oraz grawitacyjnej kanalizacji pomiędzy zbiornikami technologicznymi.
• list referencyjny

INWESTOR: Fabryka Ceramiki Budowlanej „Wacław Jopek” sp. z o.o.
OBIEKT: Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków o wydajności 40 m3/d. Modernizacja obejmowała kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków wg technologii SBR, bioreaktorów kontenerowych SAN model 2681.
• list referencyjny

INWESTOR: Ubojnia Drobiu „Podlesie” Manfred Wosnica w Czarnowąsach
OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” kontenerowej, biologicznej oczyszczalni ścieków technologicznych i socjalno-bytowych
• list referencyjny

INWESTOR: PTTK Karpaty Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
OBIEKT: Projekt budowlany trzystopniowej oczyszczalni biologicznej dla Bacówki nad Wierchomlą, Piwniczna Zdrój.

INWESTOR: Przedsiębiorstwa Transportu i Gospodarki Kruszywami Holding S.A. – Zakład Naprawy i Utrzymania Taboru w Pyskowicach.
OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” biologicznej oczyszczalni ścieków typu hydrofitowego o wydajności 40 m3d.

INWESTOR: Przedsiębiorstwa Transportu i Gospodarki Kruszywami Holding S.A. – Kopalnia Piasku Kuźnica Warężyńska w Dąbrowie Górniczej
OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” biologicznej oczyszczalni ścieków typu hydrofitowego o wydajności 45 m3d.

INWESTOR: Przedsiębiorstwa Transportu i Gospodarki Kruszywami Holding S.A. Zakład Naprawy i Utrzymania Taboru w Rudzie Śląskiej.
OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR z osadem czynnym o wydajności 60 m3d.

INWESTOR: Przedsiębiorstwa Transportu i Gospodarki Kruszywami Holding S.A. Zakład Naprawy i Utrzymania Taboru w Dąbrowie Górniczej.
OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” stanowiska mycia lokomotyw wraz
z chemiczną oczyszczalnią ścieków przemysłowych.

INWESTOR: Przedsiębiorstwa Transportu i Gospodarki Kruszywami Holding S.A. Zakład Naprawy i Utrzymania Taboru w Rudzie Śląskiej.
OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” fizyko-chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych ze stanowiska mycia podzespołów lokomotyw.

INWESTOR: Przedsiębiorstwa Transportu i Gospodarki Kruszywami Holding S.A. Zakład Naprawy i Utrzymania Taboru w Dąbrowie Górniczej.
OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR z osadem czynnym o wydajności 27 m3d.

INWESTOR: Fabryka Ceramiki Budowlanej Wacław Jopek,
Zakład produkcyjny w Sierakowicach.

OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” biologicznej oczyszczalni ścieków
typu SBR na potrzeby przemysłowe i bytowe Zakładu.

INWESTOR: Domator –Serwis Holding S.A., Fabryka Papieru
w Boruszowicach.

OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” dwustopniowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR o wydajności 120 m3d, dla ścieków przemysłowych z zawracaniem ścieków oczyszczonych do obiegu zamkniętego wód technologicznych.

INWESTOR: Urząd Gminy w Janowie.
OBIEKT: Projekt modernizacji gminnych oczyszczalni ścieków w Janowie
i Złotym Potoku o łącznej wydajności 650 m3/d.

INWESTOR: Koksownia „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.
OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” hydromechanicznej instalacji wymieszania i uśredniania ścieków koksowniczych w zbiorniku 7000 m3.

INWESTOR: Przedsiębiorstwa Transportu i Gospodarki Kruszywami Holding S.A. Zakład Naprawy i Utrzymania Taboru w Rudzie Śląskiej.
OBIEKT: Budowa separatorów wód deszczowych z terenu Zakładu Napraw.

INWESTOR: Katowicki Holding Węglowy, KWK Wesoła w Mysłowicach.
OBIEKT: Budowa separatora oleju wód dołowych i deszczowych.

INWESTOR: Katowicki Holding Węglowy, KWK Wesoła w Mysłowicach.
OBIEKT: Wykonanie dokumentacji projektowej i Raportu Oddziaływania Inwestycji na Środowisko dla zadania: przekserowanie ścieków socjalnych oraz wód przemysłowych z Oczyszczalni typu KREMER do oczyszczalni tupu BIOBLOK o wydajności 2000 m3/d.

INWESTOR: Katowicki Holding Węglowy, KWK Wesoła w Mysłowicach.
OBIEKT: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oczyszczania wód przemysłowych i wód z mycia maszyn górniczych.

INWESTOR: Katowicki Holding Węglowy, KWK Wesoła w Mysłowicach.
OBIEKT: Projekt i dostawa separatora piasku z pompą kruszącą EMU dla oczyszczalni BIOBLOK o wydajności 2000 m3/d.

INWESTOR: Gminny Dom Dziecka w Małachowie.
OBIEKT: Projekt, dostawa i uruchomienie biologicznej kontenerowej oczyszczalni ścieków dla Domu Dziecka w Małachowie.

INWESTOR: Ubojnia Drobiu „Podlesie” w Czarnowąsach k. Opola.
OBIEKT: Budowa systemem „pod klucz” trzystopniowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu kontenerowego o wydajności 210 m3/tydzień.

INWESTOR: Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Mularski
Zakład „Bory Malinowskie” Psary.

OBIEKT: budowa systemem „pod klucz” biologicznej oczyszczalni ścieków
typu SBR o wydajności 50 m3/d.

INWESTOR: Urząd Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
OBIEKT: Dom Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim.

INWESTOR: „INCO-VERITAS” S.A w Warszawie, oddział w Ogorzelcu.
OBIEKT: Zakłady Chemiczne w Ogorzelcu wraz z zabudową mieszkaniową.

INWESTOR: Jastrzębska Spółka Energetyczna S.A. w Jastrzębiu Zdroju.
OBIEKT: Oczyszczalnia zakładowa Elektrociepłowni „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. Oczyszczalnia ścieków z zawracaniem wody do obiegu chłodzącego.

INWESTOR: Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych
„HEKO Sp. z o.o.” w Czermnie, gmina Fałków.

OBIEKT: Oczyszczalnia biologiczna typu MINI-SAN wykonana „pod klucz” na potrzeby bytowe zakładu.

INWESTOR: Zakład „VTO-Dekor” Sp. z o.o. w Głogówku.
OBIEKT: Budowa „pod klucz” oczyszczalni biologicznej typu MINI-SAN na potrzeby bytowe Zakładu „VTO-Dekor Sp. z o.o.”

OBIEKT: Projekt przemysłowej oczyszczalni wód popłucznych z ich uzdatnieniem do pracy w obiegu zamkniętym.

OBIEKT: Budowa technicznego systemu poboru wody deszczowej do mycia i na cele przemysłowe.

INWESTOR: Hotel „Bobrowa Dolina” k. Białegostoku.
OBIEKT: Budowa oczyszczalni „pod klucz” typu MINI-SAN na potrzeby zaplecza hotelarskiego w Bobrowej Dolinie k. Białegostoku.

INWESTOR: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Miejscowości Łukta k. Olsztyna.
OBIEKT: Projekt modernizacji, adaptacja i rozbudowa oczyszczalni, zwiększenie przepustowości ładunku zanieczyszczeń przemysłowych o 300%. Wydajność 1000 m3/d.

INWESTOR: PPHU „Purus” Sp. z o.o.
OBIEKT: Budowa „pod klucz” osiedlowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mysłowice Wesoła k. Katowic,

INWESTOR: PTTK Karpaty Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
OBIEKT: Projekt budowlany i rozruch technologiczny dla modernizowanej, biologicznej oczyszczalni ścieków na górze Turbacz (1310 m n.p.m.).

INWESTOR:Przedsiębiorstwo Komunikacji Pasażerskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu.
OBIEKT: Projekt budowy oczyszczalni przemysłowej i socjalno-bytowej wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej oraz badania chemiczne i dobór metody oczyszczania ścieków.

INWESTOR: Zakład Mleczarskiego „Łukmił” Sp. z o.o. w Łukcie k. Ostrudy.
OBIEKT: Badania laboratoryjne i projekt doboru technologii oczyszczania ścieków przemysłowych.

INWESTOR: Zakładu produkcji wody mineralnej i napojów kolorowych „Żywiec Zdrój” S.A. w Jeleśni k. Żywca.
OBIEKT: Badania laboratoryjne nad doborem procesu oczyszczania ścieków przemysłowych. Wykonanie projektu budowlanego i budowa „pod klucz” oczyszczalni przemysłowej.

INWESTOR: Elektrociepłownia Skawina” S.A. k. Krakowa.
OBIEKT: Projekt i badania laboratoryjne nad doborem metody oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzenia mazutowego. Wykonanie oprzyrządowania technologicznego.

Rozruch technologiczny Gminnej Oczyszczalni Ścieków o wydajności 500m3/d typu BIOCOS produkcji Niemieckiej w miejscowości Ujazd k. Kędzierzyna Koźle.

Projekt modernizacji i rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków bytowych i wód opadowych w miejscowości Ostrożnica k. Tarnowskich Gór.

Oczyszczalnia przy schronisku PTTK na Hali Łabowskiej.

Oczyszczalnie dla indywidualnych posesji, np. w Katowicach, Łaziskach, Nowym Sączu.