projsan

Procesy zagospodarowania osadów ściekowych

Istnieje kilka sposobów zagospodarowania osadów ściekowych, w zależności od ich składu chemicznego, bakteriologii, parazytologii, oraz stanu stabilizacji. Każda oczyszczalnia produkuje specyficzny dla swoich warunków osad nadmierny, który wymaga indywidualnego podejścia do zagadnienie jego utylizacji lub rolniczego wykorzystania. Zapewniamy Państwu dobór najbardziej ekonomicznego i racjonalnego sposobu zagospodarowania osadów ściekowych jak i innych grup odpadów organicznych i nieorganicznych.

W konkretnych zagadnieniach prosimy o Państwa kontakt z nami i pokrótce przedstawienie nam zagadnienia do sporządzenia analizy sposobu zagospodarowania osadów ściekowych lub innych form odpadów z jakimi macie Państwo do czynienia.