projsan

Oczyszczanie Ścieków

 • Oczyszczalnie ścieków trudnych, słabo rozkładalnych.
 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – dobór technologii, badania, projektowanie.
 • Doradztwo specjalistyczne branż inżynierii środowiska.
 • Wykonawstwo systemem „pod klucz”.
 • Oczyszczalnie hydrofitowe typu korzeniowego.
 • Biofiltracja powietrza i usuwanie odorów.
 • Fitoremediacja gruntów skażonych i odpadów.
 • Rewitalizacja zanieczyszczonych zbiorników wodnych.
 • Ograniczenie eutrofizacji stawów, zalewów, kąpielisk.
 • Instalacje zbierania, czyszczenia i wykorzystania wody opadowej.
 • Opinie, ekspertyzy, badania, studium wykonalności.
 • Dobór technologii oczyszczania wód, ścieków, osadów, opadów.