projsan

Prace ziemne i budowlane

  • prace ziemne i budowlane sprzętem ciężkim,
    wykopy przestrzenne i liniowe, wykonanie sicie  instalacyjnych i uzbrojenia podziemnego, makro i makroniwelacja terenu. Wykonywanie instalacji przemysłowych i  wodno-kanalizacyjnych
  • wycinka drzew
    usuwanie wiatrołomów, usuwanie drzew i krzewów
  • zakładaniem zieleni
    tworzenie trawników, nasadzenia roślin.